Аудиторская фирма «Бухгалтер»
 

Качество основанное на квалификации

Справочные материалы

01.07.2013

Типовая форма штатного расписания

Министерство финансов Украины 
Приказ от 28 января 2002 № 57                                   

 

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС
на _____ рік

______________________________
                      (назва установи)

Затверджую
штат у кількості _______ штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами ___________ гривень
___________________________________________
   
                                     (посада)
___________________________________________
          (підпис керівника)        (ініціали і прізвище)

 

                                                                                      ____________
                                                     (число, місяць, рік)                                      М. П.

 

№ з/п

Назва

структурного підрозділу

та посад

Кількість штатних

посад

Посадовий

оклад (грн.)

Надбавки (грн.)

Доплати (грн.)

Фонд

заробітної плати на місяць
(грн.)

Фонд

заробітної плати на
_____ рік
(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_____________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового підрозділу

 
_____________________________
(підпис)      (ініціали і прізвище)

М. П.

 


Возврат к списку